Welkom bij PRESENT
Caritas Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de mens achter 'de zieke', 'de oudere' of 'de persoon met een handicap'.

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 3500 vrijwilligers actief bij Present.

De vrijwilligers helpen met kleine taken waarbij het contact met de zorgbehoevende centraal staat. Zo bouwen ze mee aan een menselijker klimaat in de verzorgingsinstellingen.

Present vzw heeft ook een jongerenwerking Joka. Joka organiseert tijdens de paasvakantie en zomermaanden kampen in zorgvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Zo bezorgen deze jongeren de bewoners een weekje andere vakantie!!!

Betere toegang van vreemdelingen tot het vrijwilligerswerk

Op 22 mei 2014 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor alle vreemdelingen die legaal in België verblijven. De wet werd op 18 juni 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

>> lees meer

Foto's ontmoetingsdagen

>> Klik hier om de foto's van de ontmoetingsdagen te bekijken.

Meer nieuws

Lees meer onder de algemene nieuwsrubriek...