Om deze mail in uw browser te bekijken, klik hier

Anders ouder worden 21 mei 2011
5 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking tip #1

Hoe gaat het met uw vrijwilligers?

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Alle media besteden aandacht aan het belang van vrijwilligerswerk.
Vanuit Present geloven wij zeer sterk in het belang van vrijwilligerswerk en willen wij een steentje bijdragen aan de uitbouw ervan.
Daarom willen wij u graag in de komende maanden enkele concrete tips aanbieden om de kans op een goed draaiende vrijwilligerswerking in uw woonzorgcentrum te vergroten!

Bent u overtuigd van de meerwaarde van vrijwilligerswerk in de zorgsector?

>> Zo ja, ga verder naar Tip 1

>> Nee? Hier proberen we u te overtuigen:

De vrijwilligers accentueren de menselijke kant van de zorg, zonder de taken van het personeel over te nemen.
  Doordat een vrijwilliger een handje toesteekt, heeft het personeel iets meer ruimte om individuele aandacht aan de bewoner te geven. Een vrijwilliger zorgt bijvoorbeeld voor het brengen en halen van bewoners bij de kinesist. Daardoor kan de kinesist iets meer tijd besteden per bewoner of meer bewoners behandelen.
 
Vrijwilligers vormen de brug tussen de wereld van het woonzorgcentrum en de buitenwereld.
  Vrijwilligers brengen het leven van de lokale gemeenschap binnen in het woonzorgcentrum, en vrijwilligers dragen het leven van het woonzorgcentrum uit naar die lokale gemeenschap. Vrijwilligers bieden een uitgelezen kans om aan een positief imago te werken!
 
Vrijwilligerswerk zorgt er voor dat we niet alleen welvaart maar ook welzijn kennen.
  Vrijwilligers komen uit vrije wil om aan andere mensen iets te bieden. Ze doen dit niet voor hun inkomen. Het onbaatzuchtige karakter van hun inzet, deze zuivere vorm van inzet blijft aan de maatschappij een menselijke dimensie geven.
 
Dit is van niet te onderschatten waarde voor de levenskwaliteit van de bewoners van uw woonzorgcentrum!

 

TIP #1: Een vrijwilligersverantwoordelijke, waarom?

De meerwaarde van vrijwilligers komt niet vanzelf tot stand. Vrijwilligers hebben een positieve inbreng wanneer hun inzet goed gekaderd wordt. Zo niet kunnen er problemen opduiken. Een vrijwilliger neemt teveel in handen , een andere betuttelt de bewoners of overschrijdt de grenzen van de discretie, ... Situaties die een directie en bestuur van een woonzorgcentrum willen vermijden!

De ervaring leert ons dat een vrijwilligerswerking pas ten volle functioneert als er een goede vrijwilligersverantwoordelijke is.

 

Hoe valt dit te verklaren?
 

Structuur

De aanwezigheid van een vrijwilligersverantwoordelijke geeft structuur aan de werking. Vrijwilligers melden zich aan vol goede bedoeling, of het woonzorgcentrum gaat op zoek naar gemotiveerde mensen. Dit volstaat echter niet voor een goede werking. Het is belangrijk om vrijwilligers mee te nemen in de visie van het woonzorgcentrum (zie ook tip 2) en hen in te passen in de structuur: enkel dan voelen ze zich thuis en betekenen ze ook echt een meerwaarde voor de werking.

Efficiëntie

Het aanduiden van een vrijwilligersverantwoordelijke zorgt voor efficiëntie. Zeer belangrijk bij het werken met vrijwilligers, is het zetten van de juiste persoon op de juiste plaats. Elke kandidaat-vrijwilliger heeft zijn specifieke persoonlijkheid en vaardigheden.
Een vrijwilligersverantwoordelijke kan deze match maken en bijsturen indien nodig.

Steun en een aanspreekpunt

Voor de vrijwilligers betekent de vrijwilligersverantwoordelijke een steun en een aanspreekpunt. Dit maakt dat ze zich beter in hun vel voelen in het woonzorgcentrum. Ze kunnen ergens terecht met hun problemen. Ook voor familie, bewoners en het personeel is het duidelijk waar ze naartoe kunnen voor alles wat de vrijwilligerswerking betreft. Op die manier komt alle informatie bij één persoon terecht die daardoor veel beter kan inspelen op de verschillende situaties.

Tevreden vrijwilligers

Daarnaast zorgt de vrijwilligersverantwoordelijke, passend binnen het vrijwilligersbeleid in zijn geheel, voor tevreden vrijwilligers.
Vrijwilligers hechten veel belang aan bedanking en ondersteuning. Tevreden vrijwilligers zijn heel belangrijk: ze vertellen enthousiast over hun vrijwilligerswerk in hun kennissenkring wat andere mensen kan aanzetten om ook vrijwilliger te worden.
Uit alle onderzoek rond vrijwilligerswerk blijkt mond tot mondreclame immers de belangrijkste weg voor het vinden van nieuwe vrijwilligers.Als de vrijwilligers efficiënt en binnen een goede structuur worden ingezet en als iedereen weet wie de contactpersoon is voor zaken in verband met de vrijwilligerswerking, zullen de vrijwilligers tevreden zijn en zal de meerwaarde voor de bewoners het grootst zijn. Daarom is een vrijwilligersverantwoordelijke heel belangrijk!

De volgende 4 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking:

  • Visie op vrijwilligerswerk, waarom en hoe? Lees binnenkort tip 2.
  • Vrijwillig is niet gratis. Welke investering nodig is, leest u later in tip 3.
  • Wat zegt de wet? Tip 4 vat het samen.
  • Directeur, wat is uw rol? Eind 2011 in tip 5.

Indien u deze mailing niet meer wenst te ontvangen, schrijf u dan uit via deze link.

Vriendelijke groet,

Liliane Krokaert
Coördinator Present
  02/248 10 42
  liliane.krokaert@presentweb.be

Meer weten over Present: www.presentweb.be

Met steun van: