Om deze mail in uw browser te bekijken, klik hier

Anders ouder worden 22 SEPT 2011
5 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking tip #3

Beste,

In het kader van het project ‘Anders ouder worden’ van CERA proberen wij directie en besturen van woonzorgcentra te overtuigen van de meerwaarde van vrijwilligerswerk binnen hun organisatie. We versturen hiervoor tips om te verduidelijken welke voorwaarden moeten vervuld zijn om die meerwaarde te garanderen.

Deze derde tip is een moeilijke opdracht: we moeten u erop wijzen dat een vrijwilligerwerking geld kost. We hopen u te kunnen overtuigen dat deze investering de moeite waard is.

Met vriendelijke groet,

Liliane Krokaert
Coördinator Present
  02/248 10 42
  liliane.krokaert@presentweb.be

Meer weten over Present: www.presentweb.be

 

TIP #3: Vrijwilligers zijn onbetaalbaar maar niet gratis

Het is niet omdat vrijwilligers zich belangeloos inzetten, dat een vrijwilligerswerking gratis is. Vrijwilligerswerk organiseren is een investering. Het is echter een investering die de moeite loont.

 

In een voorziening waar een 30-tal vrijwilligers wekelijks vier uur komt, telt men op jaarbasis al snel 3200 à 4000 uren. In personeelstermen betekent dit twee tot drie voltijdse krachten. Niet voor personeelstaken, maar wel voor supplementaire zaken, die erg waardevol zijn voor de werking.

Een vrijwilligerswerking vraagt zeker geen groot budget maar voor sommige aspecten moet toch wat geld vrijgemaakt worden.

Het decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de twee uitvoeringsbesluiten (verschenen in het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 17 september 2009, 19 en 22 maart 2010) leggen onder andere vast dat elke vrijwilliger verzekerd moet zijn en hij of zij de kans moet krijgen vorming te volgen.

 

De vrijwilligers van voorzieningen aangesloten bij Present of een andere organisatie zijn via deze organisaties verzekerd. Vrijwilligers kunnen ook rechtstreeks verzekerd worden door de voorziening. De kostprijs is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

Vrijwilligers moeten de kans krijgen om vorming te volgen. Verschillende organisaties, zoals Present, bieden gratis vorming aan voor vrijwilligers van aangesloten voorzieningen. Andere organisaties, zoals de provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, vragen een heel bescheiden bedrag.

Vrijwilligers zetten zich onbaatzuchtig in. Zij verwachten geen compensatie of grote cadeaus. Maar waardering tonen, versterkt hun motivatie wel. Dit kan een ‘dank je wel’ zijn, een vrijwilligersfeest of een maaltijd als ze een ganse dag actief zijn in het woonzorgcentrum.

 

Veel moet het niet kosten, maar voorzie een klein budget om de vrijwilligers ten gepaste tijde in de bloemetjes te zetten!

Zoals reeds in vorige tips aangetoond, is het aanduiden van een vrijwilligersverantwoordelijke, die tijd en middelen krijgt om de vrijwilligerswerking uit te bouwen, van groot belang voor een goede vrijwilligerswerking.

 

Het valt moeilijk te becijferen hoeveel tijd de vrijwilligerswerking vraagt. Het is immers eigen aan vrijwilligers dat zij moeilijker in structuren te vatten zijn. Het helpt een verantwoordelijke wel vooruit als hij enkele uren per week tijd mag vrijmaken om de administratie te doen, om actief te zoeken naar nieuwe vrijwilligers, om zieke vrijwilligers even op te bellen, om activiteiten uit te werken, ...

 

“Ik weet niet of de directie er bij stil staat hoeveel energie dat vraagt, een goede vrijwilligerswerking opbouwen. Het gaat soms om futiliteiten die toch enorm belangrijk zijn: luisteren naar verhalen, kleine probleempjes oplossen, ... ”
Vrijwilligersverantwoordelijke van een woonzorgcentrum

 

 

En waarom de taak niet verdelen over twee vrijwilligersverantwoordelijken? Qua investering hoeft dit geen verschil te maken. Het voordeel is dat ze met elkaar kunnen overleggen en dat ze de werking kunnen voortzetten indien een van beiden een tijd lang afwezig is.

Naast tijd en middelen zullen vrijwilligersverantwoordelijken hoogst waarschijnlijk nood hebben aan bijkomende vorming en ondersteuning. Over de specifieke aspecten inherent aan een vrijwilligerswerking hebben zij immers geen specifieke opleiding gehad en kunnen zij meestal niet overleggen met collega's binnen het woonzorgcentrum. Vorming en intervisie met andere vrijwilligersverantwoordelijken kan voor hen van grote waarde zijn.

 

Gelukkig hoeft u het warm water niet uit te vinden. Enkele organisaties bieden vorming en intervisie aan speciaal gericht op vrijwilligersverantwoordelijken. Present werkte in het kader van het project ‘Anders ouder worden’ een aantal vormingen uit specifiek voor vrijwilligersverantwoordelijken in de ouderenzorg.

 

“Ik heb bij de administratie navraag gedaan rond het budget voor de vrijwilligerswerking: dat ligt tussen de 1500 en 2000 euro op jaarbasis. Wat het aantal uren input van de verantwoordelijke betreft: maandelijks wordt in totaal een 15-tal (geplande) uren geïnvesteerd, ad hoc momenten niet meegerekend.”
Vrijwilligersverantwoordelijke van een woonzorgcentrum

 

Het is onaangenaam in tijden van crisis te spreken over extra kosten, maar we spreken hier over kleine investeringen die veel resultaat opleveren. Vergeet niet dat uw vrijwilligers ambassadeurs zijn van uw organisatie en zorgen voor een positief imago!

De laatste twee tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking:

  • Wat zegt de wet? In oktober ontvangt u hierover tip 4.
  • Directeur, wat is uw rol? Eind 2011 in tip 5.

 

Meer weten over vrijwilligerswerk in de zorgsector?

Zoals we vorige keer al lieten weten, organiseert Caritas Vlaanderen in samenwerking met Present, Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet Vlaanderen een studiedag op 25 oktober 2011:

De vrijwilliger in de social-profit: medewerker van het jaar
Investeren in vrijwilligers(beleid)

Op deze studiedag komen sprekers uit verschillende zorgsectoren, waaronder de ouderenzorg, hun ervaringen met vrijwilligersbeleid in hun organisatie uit de doeken doen. In de voormiddag komen sprekers hun manier van werken toelichten en krijgen ook de koepelorganisaties het woord. In de namiddag is er tijd voor uitwisseling in verschillende workshops. Tijdens deze studiedag komen de thema's van deze tips aan bod en krijgt u nog meer informatie en inspiratie voor het uitbouwen van een goeddraaiende vrijwilligerswerking.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven, vindt u hier.

Wanneer?

Dinsdag 25 oktober 2011, van 9 tot 16u30, aansluitend receptie

Waar?

Vormingscentrum UPC Kortenberg

Doelgroep:

Directie, bestuur en kaderleden van organisaties in de zorgsector

Inschrijven:

- De deelnameprijs is 50 euro
- Het aantal inschrijvingen is beperkt
- Inschrijven kan tot en met 12 oktober 2011

Bijkomende inlichtingen:

Lieve Coorevits, Projectmedewerker Vrijwilligerswerk, Caritas Vlaanderen vzw
tel. 02 608 00 76 - e-mail: Lieve.coorevits@caritas.be

Met steun van:

Indien u deze mailing niet meer wenst te ontvangen, schrijf u dan uit via deze link.

 


klik hier voor TIP #1: Een vrijwilligersverantwoordelijke, waarom?

klik hier voor TIP #2: De vrijwilligerswerking moet een duidelijke plaats krijgen binnen de werking van het woonzorgcentrum.